HİZMETLERİMİZ

YERALTI SUYU ETÜDÜ

Su sondajı çalışması öncesinde doğru kuyu yeri ve sondaj derinliğini tesbit etmek için  RAP Yöntemini kullanarak 2000 mt derinliğe kadar hidrojeofizk çaışmaları  ekibimizle yürütüyoruz.

YERALTI

JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARI

book of ra slotsYüksek maliyetli jeotermal sondaj öncesinde 2000 mt derinliğe kadar RAP yöntemini kullanarak kayaçlardaki kırık sistemlerini görüntüleyerek ekonomik sondaj lokasyon yeri ve derinliğini tesbit ediyoruz.

JEO

ZEMİN ETÜTLERİ

RAP yöntemi sayesinde alüvyon ve anakaya topoğrafyasını görüntüleyerek geoteknik araştırmalara katkı sunuyoruz.

zemin

ARKEOLOJİK SİT ALAN ÇALIŞMALARI

Arkeojeofizik araştırmalarda RAP yöntemi sayesinde arkeolojik kalıntıların geometrisini çözümlüyoruz.


MADEN ARAŞTIRMALARI

RAP yöntemini kullanarak Maden arama, madencilik fizibilite çalışmalarını planlamak ve yönetme işlemlerni yapıyoruz

SUNUMLARIMIZ

Rezonans Akustik Profil Yöntemi (RAP) ve Bu Yönteminin Çeşitli Sorunların Çözümünde Kullanımı

Son yıllarda jeolojik işlerde jeofizik yöntemler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Kentsel yoğunlaşma, inşaat alanları olarak genellikle jeolojik yapısı iyi olmayan alanların kullanılmasına yol açar. Jeolojik, inşaat ve proje kurumlarının fon yetersizliği sondaj işinin boyutunun azalmasına yol açar, bu durumda jeofizik ölçüm verileri sayesinde bilgi eksikliği ortadan kaldırılır. Bunun yanı sıra, son yıllarda en kötü kentsel koşullarda incelemeyi yapabilen mobil jeofizik yöntemler bulunmuş olup aktif olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri Rezonans Akustik Profil (RAP)Yöntemidir.

Sunumun devamı için tıklayınız…